×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 
 
برگزاری کلاسهای گروههای علمی و تئوری دانشکده ، کارگاههای یک روزه،کلاسهای آموزشی برای کارمندان و دانشجویان برای تمام گروه های آموزشی
 
همکاری در برگزاری آزمون های مختلف دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه از قبیل آزمون های فلو شیپ ،علوم پایه ،ارتقاء و دستیاری و بورد تخصصی و فوق تخصصی
 
تنظیمات قالب