×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز انفورماتیک دانشکده از سال 1371 با نام مرکز رایانه و زیر نظر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی با حدود 3پرسنل با هدف اطلاع رسانی و ارائه خدمات ذیل به اعضاءمحترم هیئت علمی تأسیس گردید.
 
  استفاده دانشجویان دانشکده پزشکی از اینترنت
  برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر
  استفاده اعضای هیئت علمی از اینترنت
  پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری حدود 50 دستگاه
 
 
 
 
وسعت و امکانات مرکز انفورماتیک دانشکده و سایت های زیرمجموعه
 
مساحت این مرکز تقریبا 400مترمربع می باشد که شامل :
 
  فضای اداری
  مرکز تعمیرات
  اتاق سرور
  فضای آموزشی دو کلاس (سایت کامپیوتری آزاد) مجهز به 70 سیستم و ویدئو پروژکتور و همچنین امکان استفاده همزمان از دو کلاس به عنوان یک کلاس به ظرفیت 100 نفر
  سایت برای استفاده روزانه دانشجویان و با امکان پرینت به تعداد 7 سیستم در مرکز انفورماتیک
  هر گروه به صورت مستقل مجهز به سایت برای استفاده دانشجویان و اساتید
  وجود سایت کتابخانه برای استفاده دانشجویان و اساتید خارج از وقت اداری به تعداد 5 تا6 سیستم
 
مرکز انفورماتیک دانشکده از سال 1371 با نام مرکز رایانه و زیر نظر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی با حدود 3پرسنل با هدف اطلاع رسانی و ارائه خدمات ذیل به اعضاءمحترم هیئت علمی تأسیس گردید.
 
  استفاده دانشجویان دانشکده پزشکی از اینترنت
  برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر
  استفاده اعضای هیئت علمی از اینترنت
  پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری حدود 50 دستگاه
 
هم اکنون این مرکز  با 3 کارشناس و یک مسئول دفتر و  سرپرست در حال خدمت رسانی به مجموعه می باشد که  تعداد دانشجویان حدودا 5000تا و تعداد سیستم های ثابت موجود و همچنین میانگین تعداد لپ تاپ ها حدودا 1100 می باشد.
 
 
 
وسعت و امکانات مرکز انفورماتیک دانشکده و سایت های زیرمجموعه
 
مساحت این مرکز تقریبا 400مترمربع می باشد که شامل :
 
  فضای اداری
  مرکز تعمیرات
  اتاق سرور
 
 
تنظیمات قالب