×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی - طبقه اول - واحد انفورماتیک 
 
      
        
تلفن :
021-23872550
021-23872557
 
  
پست الکترونیک : itmsp@sbmu.ac.ir
تنظیمات قالب