×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 
اهم فعالیت های گروه نرم افزار: 
  •  نگهداری و پشتیبانی از نرم افزارهای  سازمانی (اتوماسیون اداری و پرتال ،نظام نوین مالی، سما  ، آزمون الکترونیکی،نرم افزارهای پژوهشی،  آنتی ویروس)
  •  مشاوره نرم افزاری، انتخاب، پیاده سازی و تحلیل سیستمهای نرم افزاری و نگهداری نرم افزارها.
  •  Update و به روزرسانی نرم افزارهای موجود در سایت FTP دانشکده شامل ارائه جدیدترین نسخه از نرم افزارهای مورد نیاز از طریق اینترنت جهت استفاده هرچه بهتر کاربران. 
تنظیمات قالب